Gymnastik

Gymnastik 


Barn födda 2008-2014

Vi tränar motorik, koordination, kropps och rumsuppfattning på ett roligt och lekfullt sätt.

Du övar på alltifrån kullerbyttor, hjulning osv. till trampett för de lite äldre barnen.  Du delas in i grupper efter ålder.

 

All verksamhet leds av välutbildade och erfarna ledare.

 

Start 10/9-2023 Kostnad per termin; 1075:-

Terminen består av 12 veckor

 

Sista anmälningsdag: Ju tidigare du anmäler dig desto större möjlighet att du får den dag och tid du önskar. Dock senast 10/1

 

Besked om och när du kommit med ringer vi och meddelarsenast 10/1

Anmälan Gymnastik