Om oss

Styrelse

Ordförande; Ylva Karlsson

Kassör; Gustav Borgström

Sekreterare; Alva Adhe 


ValberdningStadgar


Årsmöte 2020

Bakgrund

Vi som startade denna förening är utbildade idrottslärare, vi vill få alla barn att upptäcka glädjen av att röra på sig och att träna på olika hinderbanor.


Hos oss har alla barnen kul

 

Leken och glädjen är det viktigaste i vår verksamhet. Idén med vår verksamhet är att här kan man prova på många olika idrotter samtidigt som man övar upp sin motorik och koordination så att man är bra förberedd när man blir äldre och ev. vill börja tävla inom någon idrott

 

Motorik

 

Rörelse, eller att röra sig kallas med ett annat ord för motorik. Alla behöver röra på sig oavsett ålder. Vi lär oss att krypa, rulla, gå springa och hoppa.

 

Det lilla barnet kan inte utföra alla de rörelser men för att kunna det måste barnet först mogna.

 

Mognaden bestäms av generna, men med rätt övningar anpassat till barnets mognad kan man underlätta den motoriska mognaden.

 

I 4-6 årsåldern skall man öva mycket på att kasta, hoppa, rulla rotera, springa, leka med bollar och olika hinderbanor.

I denna ålder fungerar ej lagspel så bra utan barnet skall öva mycket för sig själv med boll. Man brukar kalla denna fas för "bollen och jag"

 

I 7-9 årsåldern börjar barnet att kunna utföra sammansatta rörelser som tex. springa-hoppa, kasta-fånga studsa-springa osv.

 

Vid denna ålder fungerar lagspel bättre och man kan lägga en större vikt på att göra saker tillsammans som alla stora lagspel. Man brukar kalla denna fas för "bollen och vi".

 

Koordination

 

Koordination är samordning av kroppens olika rörelser. Genom att hålla på med många olika idrotter så får man en bättre koordination vilket gör att det blir lättare att lära in nya rörelser i vilken idrott man än vill syssla med.

 

Läsinlärning och koncentration

 

Det finns flera oberoende undersökningar som visar att en god motorik underlättar bla läsinlärning och koncentration.

 

Genom att låta de barn som har svårt att lära sig läsa eller att sitta still göra olika rörelser vid många korta tillfällen varje vecka kan man öka koncentrationen och underlätta för barnet att lära sig läsa.

Tullinge-Tumba Gymnastik och Bollförening

Box: 20, 146 21 Tullinge

Mail:tullingetumbagobf@hotmail.com

Tel: 0700-39 05 68

PG: 84 17 75-0

Orgnr: 802508-0543